ultrasonografia uroginekologiczna

Uroginekologiczne badanie ultrasonograficzne jest standardowym elementem nowoczesnej diagnostyki uroginekologicznej. Wykonywane sondą przez przedsionek pochwy oraz przez ścianę jamy brzusznej, pozwalają rozpoznać uszkodzenia tkanek dna miednicy, nieprawidłową statykę narządów dna miednicy, nieprawidłowości anatomiczne dolnych dróg moczowych oraz, w pewnym stopniu, zaburzenia ich funkcjonowania.