Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje

1982 – 1988 studia na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej,
1992 lekarz ginekolog – położnik,
1995 lekarz specjalista ginekolog – położnik,
1997 doktor nauk medycznych