Wskazówki dla pacjentek

Wskazówki dla pacjentek skierowanych na leczenie operacyjne w szpitalu.

Zabiegi  operacyjne  wykonuję  między  innymi  w  Centrum  Medycznym  Dobra  (CMD) mieszczącym  się  w  Dobrej 
przy  ul. Poziomkowej  5 B.

Leczenie  w  Centrum  Medycznym  Dobra  nie  jest  refundowane  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia.

Przeprowadzam  następujące  rodzaje  operacji:

Zabiegi  endoskopowe

 •  diagnostykę  i  chirurgię  laparoskopową  schorzeń  ginekologicznych 
 •  diagnostykę  i  chirurgię  histeroskopową  macicy  w  pełnym  zakresie 

Zabiegi  z  zakresu  otwartej  chirurgii  ginekologicznej

Zabiegi  z  zakresu  chirurgii  ginekologicznej,  z  dostępu  pochwowego

 • operacje   stabilizujące  narządy miednicy mniejszej  po  uszkodzeniach  przepony  dna  miednicy   (obniżenie/wypadanie  narządu  rodnego)
 • rekonstrukcyjne  operacje  plastyczne  przedsionka  i  ścian pochwy (uszkodzenia  poporodowe) 
 • operacje  z  powodu  nietrzymania  moczu  (tylko  po  uprzedniej  diagnostyce  zaburzeń         utrzymywania  moczu,  którą  przeprowadzam   osobiście)

Pacjentki  kwalifikuję   do  zabiegów  operacyjnych  osobiście,  w  ramach  prowadzonej  praktyki  lekarskiej  lub  w  ramach  wizyty  konsultacyjno-kwalifikacyjnej  w  Centrum  Medycznym  Dobra.

Zastrzegam  możliwość  dyskwalifikacji  z  zabiegu  operacyjnego.

Pacjentka  zakwalifikowana  do  leczenia  operacyjnego  rejestruje   się  osobiście  lub  telefonicznie  w  Recepcji  Centrum  Medycznego  Dobra,  pod  numerem  91 4539500. Ustalany  jest  wówczas  termin  operacji  i  udzielane  są  wskazówki  dotyczące  przygotowań  do  zabiegu, niezbędne badania  laboratoryjne, ewentualne konsultacje  specjalistyczne, zastosowanie odpowiedniej diety, w  niektórych  przypadkach przeczyszczenie  przewodu pokarmowego itp.

Pacjentki  zakwalifikowane  do  leczenia  zabiegowego   zgłaszają  się  do CMD  w  ustalonym  terminie.  W  przypadku wystąpienia  objawów  infekcji  (kaszel, katar, podwyższona  temperatura ciała)  tuż  przed  zaplanowaną  hospitalizacją, należy  odroczyć  termin  zgłoszenia  się do  CMD  powiadamiając  telefonicznie  recepcjonistkę  CMD  o  zaistniałych  okolicznościach (tel  91 4539500).

Zgłaszając  się  do  zabiegu  należy  zabrać:

 • dokument  potwierdzający  tożsamość
 • dokumentację wcześniej prowadzonego  leczenia i/lub przebytych zabiegów operacyjnych
 • wyniki  zleconych  przed  operacją  wyników  badań  laboratoryjnych  i  konsultacji  specjalistycznych
 • przyjmowane przewlekle leki
 • przybory  toaletowe

Okres  przedoperacyjny:

 • Dzień poprzedzający  zgłoszenie  się  do  CMD

W  dniu  poprzedzającym  pacjentka  przeprowadza w  warunkach  domowych  zabiegi  przygotowawcze,  zgodnie  z  ustaleniami  przeprowadzonymi  w trakcie  wizyty  kwalifikacyjnej (ogolenie  skóry  w  miejscu  planowanego  zabiegu,  w  niektórych  przypadkach  przeczyszczenie  przewodu  pokarmowego).

 • Dzień hospitalizacji  w  CMD

Pacjentka  zgłasza  się  do  CMD  o  ustalonej  godzinie  będąc  na  czczo (nie  przyjmowała  pokarmów  stałych  oraz  płynów  przez  6  godzin).

Po  przyjęciu  pacjentki   i  przeprowadzeniu  czynności  administracyjnych  pacjentka  kierowana  jest   do  jednoosobowego  pokoju  w  części  hotelowej  szpitala.

Przed  zabiegiem  odbywa  się  konsultacja  z  lekarzem  specjalistą  przeprowadzającym  operację.  Omawiany  jest  zakres  planowanego  zabiegu  oraz  podpisywany  jest  dokument  o  świadomym  udzieleniu  zgody  na  przeprowadzenie  zabiegu.

Okres  pooperacyjny:

Bezpośrednio  po  operacji  pacjentka  pozostaje  początkowo  w  pomieszczeniu  intensywnego  nadzoru  pooperacyjnego  gdzie  przy  pomocy  urządzeń  elektronicznych  monitorowany  jest  jej  stan  zdrowia.  Otrzymuje  w  tym  czasie  wlewy  kroplowe,  może  być  podawany  tlen  przez  maskę,  często  utrzymywany  jest  cewnik  w  pęcherzu  moczowym.  Podawane  są  leki  przeciwbólowe  i  łagodzące  dolegliwości  pooperacyjne.

Następnie  pacjentka  jest  przewożona  do  pokoju  w   części  hotelowej,  gdzie kontynuowana  jest  obserwacja  pielęgniarska  i  lekarska.

Wypis  do  domu:

Długość  pobytu  w  CMD  po  operacji  zależy   od  zakresu  przeprowadzonego  zabiegu  i  stanu  pacjentki,  który  musi  umożliwiać  prowadzenie  bezpiecznej  opieki  i  swobodnego  funkcjonowania  w  warunkach  domowych.

Przed  wypisem  pacjentka  jest  badana,  omawiane  są  zasady  zachowania  w  okresie  rekonwalescencji  i  planowany  tryb  nadzoru  ambulatoryjnego.  Pacjentka  otrzymuje  kartę  wypisową  leczenia  szpitalnego,  recepty  na  leki  stosowane  w  okresie  pooperacyjnym.  Udzielane  jest  zwolnienie  lekarskie  i  wydawane  są  potrzebne  zaświadczenia  lekarskie.

Podstawowe  zalecenia  dla  pacjentek  opuszczających  szpital  po  operacjach  ginekologicznych

 1. Należy często  myć  ręce,  zwłaszcza   po  korzystaniu  z  toalety  oraz  każdorazowo  przed  wykonywaniem  zabiegów  higienicznych  w  okolicy  rany  pooperacyjnej
 2. Rana pooperacyjna  musi  być   utrzymywana  w  czystości.  Do  mycia  ran  skóry  należy  używać   wody  z  mydłem.  Rany  pochwy  i  okolic  krocza  należy  myć  płynami  o  kwaśnym  odczynie  (np. Tantum  Rosa,  płyny  do  higieny  intymnej).
 3. Rany skóry  powinny  być odsłonięte.  Nie  należy  ograniczać  dostępu  powietrza  do  rany  przez  stosowanie  szczelnych  opatrunków.  Pojawianie  się  wydzieliny  z  rany,  zaczerwienienie  lub  wzmożone  ucieplenie  okolicy  rany  świadczy  o  nieprawidłowym  gojeniu  i  powinno  być  zgłoszone  lekarzowi.
 4. Rany pochwy  powinny  być  pielęgnowane  przez  wykonywanie  irygacji  płynami  o  kwaśnym  odczynie  pH  lub  płynami  o właściwościach  odkażających,  zgodnie  z  zaleceniami  umieszczonymi  na  karcie  informacyjnej  leczenia    Pojawienie  się  krwawienia  z  pochwy,  wydobywanie  się  wydzieliny o brzydkim zapachu  powinno  być  zgłoszone  lekarzowi.
 5. Wystąpienie nieprawidłowości  w  okresie  pooperacyjnym,  takich  jak  gorączka,  pogorszenie  samopoczucia,  osłabienie,  narastający  ból,  zbyt  częste  lub  bolesne  oddawanie  moczu,  bolesność  i  obrzęk  kończyn  dolnych  powinny  być   zgłoszone
 6. Należy unikać  nadmiernego  wysiłku  fizycznego,  jak  również  zbytniego  ograniczenia  aktywności  ruchowej  w  ciągu
 7. Po operacjach  nie  wolno  dźwigać  ponad   2  kg  przez  okres  6 – 8    Współżycie  seksualne  jest  niewskazane  przez  okres  6  tygodni.
 8. Należy stosować  dietę  bogatą  w  błonnik,  ułatwiającą  wypróżnienia.  Unikać  pokarmów  wzdymających.  Spożywać  duże  ilości  płynów,  najlepiej  wody.