Wskazówki dla pacjentek

Wskazówki dla pacjentek skierowanych na leczenie operacyjne w szpitalu.

Zabiegi operacyjne  wykonuję  w Oddziale Ginekologii szpitala MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44, w ramach podpisanego przeze mnie z w/w kontraktu na usługi lekarskie.

Zakwalifikowana do leczenia pacjentka rejestruje się osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Oddziału Ginekologii, nr tel: (91)4329570 lub 664730893, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 14.00.

Przyjęcie do szpitala następuje na podstawie skierowania, w dniu poprzedzającym zaplanowaną operację, rano (godz. 8.00 – 9.00). Pacjentka przyjmowana do operacji planowej nie musi być na czczo. Pacjentka przyjmowana do małych zabiegów ginekologicznych musi zgłaszać się na czczo.

W przypadku objawów infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała) tuż przed zaplanowaną hospitalizacją, należy odroczyć termin zgłoszenia się do szpitala, aż do momentu wyzdrowienia.

Konieczne dokumenty:

 1. Skierowanie do szpitala
 2. Dokument potwierdzający tożsamość

Należy zabrać ze sobą:

 1. Dokumentację wcześniej prowadzonego leczenia i/lub przebytych zabiegów operacyjnych
 2. Przyjmowane leki
 3. Przybory toaletowe

Przygotowanie pacjentek do operacji z dostępu pochwowego

Pacjentki miesiączkujące powinny być operowane w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego. Przed zabiegiem należy wykluczyć zakażenia pochwy oraz infekcje ogólnoustrojowe o charakterze wirusowym i/lub bakteryjnym, ponieważ mogą one wikłać okres pooperacyjny. Pacjentki po menopauzie, u których stwierdzono zmiany wsteczne w obrębie ścian pochwy przez 4–6 tygodni powinny stosować miejscową substytucję hormonalną preparatami estriolu, po uprzednim  wykluczeniu przeciwwskazania do jej stosowania. Schorzenia o charakterze internistycznym, kardiologiczne, onkologiczne, neurologiczne itp. muszą być wyleczone, gdy miały charakter ostry i ustabilizowane, gdy mają charakter przewlekły. Możliwość operowania pacjentki przewlekle leczonej  powinna być potwierdzona pisemnie przez lekarza odpowiedniej specjalności.

Okres przedoperacyjny:

Obejmuje dzień przyjęcia do szpitala i bezpośrednio poprzedza dzień operacji. W tym czasie wykonywane są badania laboratoryjne, odbywa się konsultacja anestezjologiczna, w trakcie której wybierany jest rodzaj znieczulenia. Mogą też mieć miejsce konsultacje uzupełniające innych specjalistów, jeżeli występuje taka konieczność. W godzinach popołudniowo-wieczornych przeprowadzane są zabiegi pielęgniarskie przygotowujące do operacji (golenie, przeczyszczanie układu pokarmowego). Pacjentka otrzymuje w tym dniu jeden płynny posiłek w godzinach wczesno-popołudniowych, później pozostaje na czczo.

Okres pooperacyjny:

Po operacji pacjentka transportowana jest do sali pooperacyjnej, gdzie pozostaje pod stałym nadzorem pielęgniarskim, a jej stan jest monitorowany elektronicznie do dnia następnego. Otrzymuje w tym czasie wlewy kroplowe, może mieć podawany tlen przez maskę, często utrzymywany jest cewnik w pęcherzu moczowym. Podawane są leki przeciwbólowe i łagodzące dolegliwości pooperacyjne. Mogą w tym czasie występować nudności i wymioty. W zależności od potrzeby będą podawane preparaty znoszące te dolegliwości. Po jednodobowej obserwacji w sali pooperacyjnej pacjentka przenoszona jest do sali chorych, gdzie kontynuowana jest rutynowa obserwacja pielęgniarska i lekarska. Okres pooperacyjny trwa od 2 do 5 dni, w zależności od rodzaju wykonanej operacji oraz występowania ewentualnych powikłań.

Wypis do domu

Przed wypisaniem pacjentka jest badana ginekologicznie. Omawiane są zasady zachowania w okresie rekonwalescencji, planowany jest tryb nadzoru ambulatoryjnego, ustalany termin usunięcia szwów, itp. Pacjentka otrzymuje kartę wypisową leczenia szpitalnego, recepty na leki, których stosowanie jest konieczne w okresie pooperacyjnym, druk zwolnienia lekarskiego, potrzebne zaświadczenia. Do momentu otrzymania karty wypisowej i złożenia własnoręcznego podpisu na kopii kart potwierdzającego zaistnienie tego faktu, pacjentka nie może opuścić oddziału.

Podstawowe  zalecenia  dla  pacjentek  opuszczających  szpital  po  operacjach  ginekologicznych

 1. Należy często  myć  ręce,  zwłaszcza   po  korzystaniu  z  toalety  oraz  każdorazowo  przed  wykonywaniem  zabiegów  higienicznych  w  okolicy  rany  pooperacyjnej
 2. Rana pooperacyjna  musi  być   utrzymywana  w  czystości.  Do  mycia  ran  skóry  należy  używać   wody  z  mydłem.  Rany  pochwy  i  okolic  krocza  należy  myć  płynami  o  kwaśnym  odczynie  (np. Tantum  Rosa,  płyny  do  higieny  intymnej).
 3. Rany skóry  powinny  być     Nie  należy  ograniczać  dostępu  powietrza  do  rany  przez  stosowanie  szczelnych  opatrunków.  Pojawianie  się  wydzieliny  z  rany,  zaczerwienienie  lub  wzmożone  ucieplenie  okolicy  rany  świadczy  o  nieprawidłowym  gojeniu  i  powinno  być  zgłoszone  lekarzowi.
 4. Rany pochwy  powinny  być  pielęgnowane  przez  wykonywanie  irygacji  płynami  o  kwaśnym  odczynie  pH  lub  płynami  o właściwościach  odkażających,  zgodnie  z  zaleceniami  umieszczonymi  na  karcie  informacyjnej  leczenia    Pojawienie  się  krwawienia  z  pochwy,  wydobywanie  się  wydzieliny o brzydkim zapachu  powinno  być  zgłoszone  lekarzowi.
 5. Wystąpienie nieprawidłowości  w  okresie  pooperacyjnym,  takich  jak  gorączka,  pogorszenie  samopoczucia,  osłabienie,  narastający  ból,  zbyt  częste  lub  bolesne  oddawanie  moczu,  bolesność  i  obrzęk  kończyn  dolnych  powinny  być   zgłoszone
 6. Należy unikać  nadmiernego  wysiłku  fizycznego,  jak  również  zbytniego  ograniczenia  aktywności  ruchowej  w  ciągu
 7. Po operacjach  nie  wolno  dźwigać  ponad   2  kg  przez  okres  6 – 8    Współżycie  seksualne  jest  niewskazane  przez  okres  6  tygodni.
 8. Należy stosować  dietę  bogatą  w  błonnik,  ułatwiającą  wypróżnienia.  Unikać  pokarmów  wzdymających.  Spożywać  duże  ilości  płynów,  najlepiej  wody.