badania urodynamiczne

Badania  urodynamiczne stanowią współcześnie standardowy element diagnostyki nietrzymania moczu. Ich celem jest obiektywna ocena funkcjonowania dolnych dróg moczowych (pęcherz moczowy, cewka moczowa). Ocenia się m.in. pojemność pęcherza, podatność ścian na rozciąganie, zdolność do opróżniania pęcherza, przepływanie moczu przez cewkę moczową, objętość moczu zalegającego po mikcji, funkcjonowanie zwieracza cewki moczowej. W połączeniu z badaniem elektromiograficznym pozwala rozpoznawać zaburzenia układu nerwowego, będące częstą przyczyną nieprawidłowego oddawania moczu. Rozpoznanie określonego typu tzw „pęcherza neurogennego” determinuje wybór metody dalszego leczenia i pozwala rokować odnośnie wyleczenia przy pomocy współcześnie dostępnych metod farmakologicznych, chirurgicznych i rehabilitacyjnych.

W ramach diagnostyki urodynamicznej nietrzymania moczu wykonywane są badania:

URO-FLOW – polega na oddaniu moczu do zbiornika urządzenia pomiarowego po uprzednim naklejeniu elektrod aparatu EMG (jak EKG) na skórę w okolicy krocza i na udo pacjentki.

PRESSURE-FLOW – badanie wymaga wprowadzenia przez cewkę moczową do pęcherza cewnika diagnostycznego śr ok. 2 mm oraz wprowadzenia do odbytnicy cewnika z balonikiem mierzącym ciśnienie śródbrzusze. W czasie badania pęcherz jest wypełniany powoli solą fizjologiczną. Celem badania jest ocena funkcjonowania pęcherza moczowego i cewki moczowej w czasie wypełniania i opróżniania.

Badania nie są bolesne

Czas trwania badania ok. 40 min

Przygotowanie do badań urodynamicznych:

  1. Konieczne jest wykonanie badania ogólnego moczu w ciągu max 7 dni przed wyznaczonym terminem. Wynik badania moczu należy zabrać ze sobą. Podejrzenie zakażenia dróg moczowych jest przeciwwskazaniem do wykonania badania urodynamicznego.
  2. W dniu badania urodynamicznego należy wypróżnić się. Zwykle nie jest konieczne stosowanie środków przeczyszczających, jednak osoby cierpiące na przewlekłe zaparcia powinny mieć w dniu poprzednim wykonaną wlewkę doodbytniczą (np. Enema).
  3. Na badanie należy zgłaszać się z częściowo wypełnionym pęcherzem, tzn. w czasie 2–3 godzin przed badaniem należy wypić około 2 szklanki wody i , na tyle , na ile to możliwe nie oddawać moczu w tym czasie.
  4. Badania nie wymagają pozostawania na czczo.