Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży

  • Badania profilaktyczne ciężarnych (m.in. nosicielstwo paciorkowca hemolizującego GBS)
  • Diagnostyka i leczenie ambulatoryjne wybranych schorzeń okresu ciąży
  • Profilaktyka nietrzymania moczu dla ciężarnych
  • Opieka położnicza w okresie ciąży
  • Opieka połogowa