obniżenie narządów rodnych

Badanie ginekologiczne z oceną statyki narządów dna miednicy ma na celu rozpoznanie uszkodzeń tkanek mocujących narząd  (macicę) w miednicy mniejszej. Uszkodzeniom mogą ulec struktury umiejscowione głęboko w ciele kobiety, na wysokości przepony miednicy i przepony moczowo-płciowej oraz w bezpośredniej ich okolicy. Mają różny zakres i charakter. Prowadzą do obniżania się ścian pochwy i macicy. W skrajnych przypadkach dochodzi do całkowitego wypadania narządu rodnego wraz z częściowym wypadaniem narządów sąsiadujących – pęcherza moczowego i odbytnicy. W większości przypadków przyczyną zaburzeń statyki narządów dna miednicy są przebyte trudne/liczne porody lub uszkodzenia wynikające z ciężkiej pracy fizycznej kobiet. Czasami w grę wchodzą uwarunkowania genetyczne. Właściwe rozpoznanie jest podstawowym warunkiem skutecznego leczenia. Wyniki badania opisywane są zgodnie z klasyfikacją POP‑Q (Pelvic Organ Prolapse – Quantification) stanowiącą kod zrozumiały dla wszystkich specjalistów zajmujących się tym problemem.